Google Ads

Hình thức sử dụng quảng cáo google Ads tại Keyplus áp dụng cho toàn bộ quý khách hàng. Tiết kiệm chi phí, Bill về đúng giá trị.

  • Nạp 3 triệu Phí setup 10% , ngân sách ngày theo quý khách mong muốn.
  • Nạp 6 triệu Phí setup 8% , ngân sách ngày theo quý khách mong muốn.
  • Nạp 9 triệu Phí setup 5% , ngân sách ngày theo quý khách mong muốn.

Liên hệ: 0936 798 412 / 0702 725 085 để biết thêm chi tiết.

Hiển thị tất cả 3 kết quả