Google Ads

Hình thức sử dụng quảng cáo google Ads tại Keyplus áp dụng cho toàn bộ quý khách hàng. Tiết kiệm chi phí, Bill về đúng giá trị.

  • Nạp 2 triệu 4 Bill về 3 triệu 2 , ngân sách ngày theo quý khách mong muốn.
  • Nạp 4 triệu 2 Bill về 6 triệu 4 , ngân sách ngày theo quý khách mong muốn.
  • Nạp 6 triệu Bill về 9 triệu 5 , ngân sách ngày theo quý khách mong muốn.

Liên hệ: 0936 798 412 / 0702 725 085 để biết thêm chi tiết.

Hiển thị tất cả 3 kết quả