Gia hạn

OPTION 1

1.800.000đ/ 1 Năm

* Tiết kiệm 300k

  • tick icon Tên miền : 1
  • tick icon Backup : 6
  • tick icon Vùng chứa: 2 gb

OPTION 2

3.200.000đ/ 1 Năm

* Tiết kiệm 800k

  • tick icon Tên miền : 1
  • tick icon Backup : 6
  • tick icon Vùng chứa: 5 gb